Výhody a nevýhody vybraných druhů chlazení v budově s rekuperací

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

V tomto článku se blíže podíváme na srovnání jednotlivých druhů aktivního chlazení (klimatizace) ve spolupráci s rekuperačními jednotkami Flexit. Většina principů však bude stejná nebo velmi podobná pro různých výrobců ať už chlazení nebo rekuperace, jelikož hlavní principy ovlivňují fyzikální zákonitosti, a ty platí pro všechny stejně.

Zatímco však přistoupíme k jednotlivým systémům, je nutné říci, že problematika chlazení interiéru je komplexní z hlediska celé stavby, a proto existují i ​​v rámci samotných systémů odlišnosti, které mohou více či méně vyhovovat té které stavbě.

Stejně jsou i nároky a možnosti jednotlivých uživatelů vysoce individuální, a tudíž v tomto srovnání nenajdete výsledek nejlepšího systému. Najdete zde cenné rady a zkušenosti o tom, který systém vyniká jakými vlastnostmi, ale zároveň se dočtete také o tom, kde jsou jeho slabiny, a vám zbývá už jen najít systém, který vám bude nejvíce vyhovovat. To vše se snažíme podat jednoduchou lidskou řečí.


Porovnávat budeme následující systémy:

 • chlazení přes rekuperaci
 • sdružený systém kanálové klimatizace a rekuperace
 • jak funguje klimatizace s rekuperací
 • volné chlazení rekuperací


Samozřejmě to nebude přehled všech možností, avšak jsou to možnosti, se kterými se setkáváme v praxi nejčastěji a v současnosti patří mezi nejdostupnější.

Chlazení přes rekuperaci

Chlazení přes rekuperaci je zjednodušeně řečeno spojení rekuperace a klimatizace. Tedy do rozvodů vzduchotechniky je napojen chladič (klimatizace bez pěkného obalu). Většinou se takto děje hned za jedničkou v technické místnosti.

Na co je třeba myslet při stavbě?

Začněme v technické místnosti. Kromě samotné rekuperační jednotky potřebujeme počítat s prostorem na chladič. Ten potřebuje napojení na odpad, protože vytváří kondenzát. Také potřebujeme správné chladírensky propojit chladič s vnější jednotkou, proto je třeba zamyslet se nad tím, kam umístit venkovní jednotku a udělat přípravu na dopojení.

Pokud chci využít potenciál chlazení naplno, potřebujeme izolovat všechny části potrubního systému (jak se to dá jinak se dozvíme v dodatku o chvilku). Tedy potřebujeme izolovat rozdělovače, samotné potrubí a vlastně vše až po koncový přechodový box. Ten je nutné také izolovat. Takto připraveni máme vše nachystané ke spuštění celého systému.


Jak funguje provoz?

Po spuštění systému se nastaveními informuje jednotka o tom, že má napojeny chladicí zařízení. Pokud se splní podmínky, tedy požadovaná teplota bude nižší než teplota přiváděného vzduchu, chlazení se zapne. V případě chlazení přes rekuperaci zvládneme distribuovat maximálně 2,5kW, respektive 3,5kW chladícího výkonu, v závislosti na velikosti průtoku jednotky. Proto je dobré na to myslet, ideálně si zkontrolovat tepelné zisky v letním období, a zjistit, zda tento výkon vůbec bude postačovat pro konkrétní stavbu.

Samotné fungování tedy zní pohodlně, nikde nemáme žádnou jednotku na zdi, nic nenarušuje prostor. Stále zde jsou pouze talířky vzduchotechniky. Jednotka se ovládá v podstatě sama. Teplota přiváděného vzduchu je konstantní po celý rok.

Jako nevýhodu užívání tohoto systému bychom mohli uvést to, že pro všechny místnosti je dodáván přibližně stejně teplý vzduch, což může mít za následek přechlazení místností, které jsou přirozeně chladnější. Zároveň může být vychlazení místnosti s vysokými tepelnými zisky nedostatečné.

A co servis?

Péče o celkový systém je v podstatě jako péče o samostatnou rekuperaci a samostatnou klimatizaci. Výměna filtrů, čištění, doplňování chladiva pro klimatizaci. Vzhledem k průtoku chladného vzduchu mohou být potrubí náchylnější na znečištění a proto je možné očekávat častější čištění vzduchotechnických rozvodů.


Shrnutí

Výhody:

 • žádná viditelná vnitřní nástěnná jednotka
 • regulace výrazně autonomní díky mobilní aplikaci rekuperační jednotky
 • možnost využívat v zimním období namísto elektrického dohřevu

Nevýhody:

 • finančně náročnější vzduchotechnické rozvody
 • riziko přechlazení / nedostatečného chlazení jednotlivých místností (bez zónové regulace)
 • výkon větrání rekuperace omezuje výkon chlazení

Slíbený dodatek pro chlazení


Celý nahoře popsaný systém je možné instalovat i bez nutnosti izolovat potrubí pro rozvody vzduchu. Díky tomu ušetříme finance při montáži rozvodů.

Ale i toto má svůj zápor. Pokud budou rozvody neizolované, nebudeme moci jít s teplotou vzduchu pod rosný bod dané stavby. V praxi to znamená, že budeme moci chladit vzduch někde na spodní hranici – zhruba 20 ° C. A to nám zase udělá z instalovaného výkonu klimatizace 2,5kW, klimatizaci s maximálním využitelným výkonem někde na úrovni 1kW. A znovu vyvstává otázka. Bude to stačit oproti tepelným ziskem budovy?


Problematice vnímání „mně stačí pouze trochu ochladit“ se věnujeme v samostatném článku.

Sdružený systém kanálová klimatizace a rekuperace

Chlazení pomocí sdruženého systému se v mnohém podobá předchozímu chlazení přes rekuperaci. Hlavní rozdíl je ve výkonu. Sdružený systém totiž není omezen větracím výkonem rekuperace a tak může větrat i mnohem větší výkony.

Na co je třeba myslet při stavbě?

Znovu začněme v technické místnosti. V tomto případě budeme potřebovat osadit pouze samotnou rekuperační jednotku.

Dále si musíme uvědomit fakt, že plnohodnotné chlazení potřebuje vyšší průtoky vzduchu jako větrání. Tedy bude nutné realizovat rozvody s větším průměrem izolovaného potrubí (125mm), nebo instalovat dvojité trasování standardního flex potrubí 90. To samozřejmě musíme také izolovat. Díky tomu je nutné najít prostor na zhruba dvakrát tak velký rozdělovač. Samozřejmě opět platí vše izolované až po přechodový box. Včetně.

To však není všechno. Chladícím médiem bude v tomto případě kanálová klimatizace. Ta je dost objemná, a třeba dobře navrhnout její umístění, a nezapomenout přitom na servisní přístup a napojení do odpadu. Samozřejmostí je i propojení s venkovní jednotkou a nezapomínejme ani na elektroinstalaci pro ovladač a termostat.


Ještě stále však nekončíme. Poslední, co potřebujeme připojit, je takzvaný cirkulační box. Nejčastěji se umísťuje někam na chodbu.

Cirkulační box slouží k vyrovnávání průtoků vzduchu během chlazení. Jelikož chceme účinně chladit, tak máme instalovaný výkon řekněme 4,3kW a kanálová klimatizace má průtok vzduchu 600 m3 / h. Rekuperační jednotka má však maximální průtok vzduchu 350 m3 / h a tedy její třeba dodat ještě 250 m3 / h pro klimatizaci. Právě díky cirkulačnímu boxu budeme těchto zbývajících 250 m3 / h vytahovat z domu a dodávat pro kanálovou klimatizační jednotku. Ta je následně vrátí zpět rozvody. Víme si to zjednodušeně představit jako vnitřní oběh větrání v autě. Ale pouze s částí vzduchu, kterou neumí aktuální zvýšeně dodat rekuperace.

Jak funguje provoz?

Provoz v tomto případě funguje odděleně. Rekuperační jednotka už neví, že má aktivní chlazení. Větrací režimy fungují jako standardní. Chlazení má své vlastní ovládání, vlastní termostat. Víme si klimatizaci nezávisle zapnout a vypnout podle našich potřeb. Znovu platí, že nemáme žádnou jednotku na zdi, nic nenarušuje prostor. Stále zde jsou pouze talířky vzduchotechniky a mřížka cirkulačního boxu.

Jako nevýhodu užívání tohoto systému bychom mohli znovu uvést to, že pro všechny místnosti je dodáván přibližně stejně teplý vzduch, což může mít za následek nachlazení místností, které jsou přirozeně chladnější. Zároveň může být vychlazení místnosti s vysokými tepelnými zisky nedostatečné.

A co servis?

Servis je velmi podobný jako v prvním případě, akorát umístění kanálové klimatizace není hned nad rekuperací. Péče o celkový systém je v podstatě jako péče o samostatnou rekuperaci a samostatnou klimatizaci. Výměna filtrů, čištění, doplňování chladiva pro klimatizaci, kontrola cirkulační mřížky. Vzhledem k průtok chladného vzduchu mohou být potrubí náchylnější na znečištění, a proto je možné očekávat častější čištění vzduchotechnických rozvodů.

Shrnutí

Výhody:

 • žádná viditelná vnitřní nástěnná jednotka
 • možnost větších výkonů chlazení (dle energetických potřeb)
 • využití energie na vytápění vzduchem v chladnějším období
 • individuální ovládání klimatizace

Nevýhody:

 • finančně náročnější vzduchotechnické rozvody
 • riziko přechlazení / nedostatečného chlazení jednotlivých místností (bez zónové regulace)
 • větší prostorové nároky systému
 • individuální ovládání klimatizace

Jak funguje klimatizace s rekuperací

V tomto případě budeme mít samostatně nainstalovanou klimatizaci a samostatné nainstalovanou rekuperaci. Nic nebude společné. Každý systém si nastavíme pro naše potřeby.


Na co je třeba myslet při stavbě?

Při stavbě postupujeme jako při běžné instalaci jednotlivých systémů. V technické místnosti umístíme rekuperační jednotku, připravíme vzduchotechnické rozvody. V pokojích připravíme prostor pro nástěnnou část klimatizační jednotky. Připravíme elektroinstalaci, napojení na odpad a samozřejmě propojení s venkovní jednotkou. Případně pokud budou klimatizace instalovány ve více místnostech, tak i jejich vzájemné propojení.

Jak funguje provoz?

Provoz funguje zcela odděleně. Rekuperace přímo neví, že máme klimatizaci, a ta zase velmi neví o rekuperaci.

Díky tomu ale získáme možnost řídit výkon větrání nezávisle na chlazení a opačně. Díky odděleným systémům můžeme zase chladit pouze požadované místnosti, nebo každou z místností na jinou teplotu. Samozřejmě v tomto případě potřebujeme pro každý ze systémů samostatné ovládání.

Řeknete si OK, ale rekuperace mi přivádí teplý vzduch z venku a klimatizace se ho snaží chladit. Není to zbytečné? Vždyť v předchozích systémech jsem už v systému dosáhl požadovanou hodnotu. Podívejme se tedy co se bude dít.

Von se nám pár dní neochladilo, vzduch se přehřívá a teplo už cítíme i v domě. Dosud šla rekuperace podle svých nastavení, pokud to bylo nutné, rekuperované teplo z venku, pak už jen větrala, a nakonec se přidala rekuperace chladu z vnitřku. K tomu noční větrání a volné chlazení. Tak či tak se vzduch v domě pomalu přehříval. A vždy se v takových podmínkách dlouhodobého tepla bude. Jenže my máme klimatizaci. Zapneme ji, nastavíme požadovanou teplotu a co se stalo? Najednou je rekuperace chladu častěji aktivní, tepelný zisk lepší. Klimatizace sice musí pracovat s mírným přísunem extra tepla z rekuperace. Ale pro její kilowattový výkon je těch pár wattů od rekuperace pohoda. Dom se nám přestává přehřívat. Dosahujeme požadovanou teplotu a s relativně jednoduchou kontrolou ji dokážeme i udržovat.

Bylo by účinnější vypnout rekuperaci a nechat pracovat pouze klimatizaci? Z krátkodobého hlediska určitě ano. Z dlouhodobého hlediska budou trpět vzduchotechnické rozvody, které se rychleji znečistí, a rekuperační jednotce (konkrétně její motorem) vypínáním a zapínáním pěkně zkrátíme životnost. Nemluvě o hygienickém hledišti.

Zde prosím všechny o uvědomění si faktu, že rekuperace je větrání. Pokud ji chcete s něčím srovnávat, tak je to větrání oknem. Byla by klimatizace stejně účinná a náš přísun tepla nižší pokud bychom nechali otevřené pouze jedno okno v domě během celého dne? Bylo by zdravotně vhodné vůbec nevětrat většinu dne a přitom si klidně sedět na gauči, i když v příjemně vychlazené obýváku? Odpovězte si sami.

A co servis?

Servis klimatizační jednotky je běžný. Kontrola a doplnění chladiva, čištění. Stejně si i rekuperační jednotka vyžaduje běžnou údržbu, která sestává z kontroly filtrů a jejich pravidelné výměny. Občasné omytí celé jednotky. Čištění rozvodů.

Shrnutí

Výhody:

 • možnost výběru rekuperace a klimatizace podle našich potřeb a požadavků
 • chlazení konkrétních místností odlišnými teplotami
 • nižší investiční náklady s možností rozdělení na etapy
 • větrání bez vázanosti na chlazení

Nevýhody:

 • nástěnná jednotka v místnosti / místnostech
 • přivádění teplejšího vzduchu, který je následně chlazený
 • bez vzájemné komunikace
 • obava z „průvanu“ od klimatizace (levné nástěnné jednotky)

Volné chlazení rekuperací

Uvedeme ještě jeden způsob, který by svým výkonem neměl porovnávat s výše uvedenými principy, ale jde o možnost, která umí být při kratším intervalu teplých dní nápomocná. Volné chlazení rekuperační jednotkou je vlastně pouze využití chladnějšího venkovního vzduchu, když se při maximálním výkonu jednotky vhání do interiéru venkovní chladnější vzduch, a tím pádem zpomaluje přehřívání. Technicky vzato pracuje pouze s teplotami, které má k dispozici. Nic chladnější nevyrobí.

Na co je třeba myslet při stavbě?

Při výstavbě se postupuje běžně, jako při přípravě na rekuperaci. Umístění rekuperační jednotky a vzduchotechnických rozvodů.

Jak funguje provoz?

Pokud je volné chlazení povoleno a nastaveno (viz manuál k volnému chlazení) netřeba dělat nic víc. Pokud se splní podmínky pro aktivaci, volné chlazení převezme kontrolu nad jednotkou, přepne se do režimu High a drží větrání na volném chlazení dokud se nesplní podmínka k zastavení.

Mimochodem tento princip funguje i tehdy, když máme zakázáno volné chlazení, ale jsou splněny podmínky pro větrání a naše požadovaná teplota je vyšší než venkovní (viz manuál požadovaná teplota přiváděného vzduchu). Zde se však nemění větrací režim, a tedy nevyužívá plný potenciál energie přeneseného vzduchu.

A co servis?

Servis se týká rekuperační jednotky tak jako v předchozím případě. Kontrola a výměna filtrů, občasné vyčištění celé jednotky a čištění rozvodů.

Shrnutí

Výhody:

 • není nutný další systém
 • automatický provoz

Nevýhody:

 • bez možnosti vyrobit chlad navíc
 • při období delšího tepla nízký účinek

Závěr

Pouze pár slov na závěr k celé problematice větrání a chlazení. Jak již bylo zmíněno, rekuperaci je nutné porovnávat s větráním okny. Vaši frustraci v letním období tak vystřídá radost z jejího účinku. Určitě však v noci nebráníme otevírat okna. Otevřené okno má mnoho násobně vyšší objem průtoku vzduchu jako jakákoliv domácí rekuperace. Pokud vám nevadí riskovat průvan, nevadí vám vyšší hlučnost a prašnost, otevřete si v noci okno. Bude to mít efekt. Pro zpomalení prohřívání rekuperací během dne zas můžete použít nižší výkonnostní stupeň větrání.

Dále prosím o vnímání tepelných zisků budovy. Pokud si budete vybírat systém, zjistěte si, jaké má vaše bydlení projektované tepelné zisky. Snadno se totiž může stát že si připlatíte několik tisíc eur za systém, který nakonec nepřinese žádaný efekt.

A v neposlední řadě vás prosíme, abyste se pokusili vnímat své užívání domu. Pokud přijdou dny s vysokými teplotami, nezapomeňte na kvalitní stínění (okna jsou plochy s nejvyšším tepelným ziskem). Ideální jsou exteriérové ​​žaluzie a markýzy. Pokud je to možné, omezte otvírání dveří a oken během nejteplejších částí dne. Interiérové ​​dveře do chladnějších místností během dne nechte pozatvárané, snížíte tak distribuci tepla v rámci domu. Pokud je to možné, vychutnávejte si studenou kuchyni nebo se stravuje v restauraci, případně si jídlo objednejte na donášku. Každodenní vaření umí také výrazně přehřívat interiér. Řád je mnoho, stačí trocha vnímat ten svůj způsob užívání domu.

Přejeme vám příjemné prožití teplých dnů v chladu vašeho domova ať už se rozhodnete jakkoli.

Prihláste sa na odber noviniek

a nič podstatné vám už neunikne

Najnovšie články

Chlazení

Nám stačí pouze trochu dochladit. Opravdu?

V tomto článku se dozvíte, proč a v čem je problém vnímání chlazení větou typu: „Mně netřeba mnoho výkonu, vždyť mně bude stačit pouze trochu

Máte záujem o spoluprácu s nami?

Registrujte sa ako B2B partner