Ventilační systém a COVID-19

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Verejná televízia, noviny ale hlavne sociálne média šíria informácie o tom, ako sa pandémia COVID-19 šíri našim bežným prostredím, v ktorom sa pohybujeme a sme obmedzovaní. Karanténny stav nás pritlačil k tomu, aby sme zostali doma, v našom prostredí, ktoré poznáme a stránili sa osobných kontaktov. No sme doma skutočne chránení pred koronavírusom? 

Samotný vírus sa dokáže udržať v priestoroch interiérov vo vzduchu až 3 hodiny, na medených povrchoch 4 hodiny, na kartóne 24 hodín a na plaste a oceli až 2-3 dni. Federácia európskych združení výrobcov tepla, vetrania a klimatizácie REHVA zverejnila usmernenie o prevádzke a využívaní služieb v budovách v oblastiach s výskytom koronavírusovej choroby (COVID-19). Poradenstvo REHVA, ktoré predstavuje sieť viac ako 120 000 inžinierov z 27 európskych krajín, dopĺňa všeobecné usmernenie pre zamestnávateľov poskytované WHO a je zamerané nielen na komerčné a verejné budovy, ale aj na obytné priestory, teda domy. Vysvetľuje tiež ďalšiu prenosovú cestu cez povrchový kontakt. Toto usmernenie zdôrazňuje dôležitosť a prevádzku ventilačného systému a bezpečného používania sekcií spätného získavania tepla prostredníctvom rekuperácie. 

REHVA odporúča zapnúť ventilačný systém vo všetkých obytných priestoroch, ktoré užívatelia majú k dispozícii o niekoľko hodín skôr a tiež rozšíriť činnosť týchto systémov do okolitých priestorov, kde sa ľudia pohybujú. Lepším riešením je udržať ventiláciu nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, prípadne so zníženou (ale nie vypnutou) rýchlosťou ventilácie, keď sú ľudia neprítomní, aby sa vírusové častice odstránili z budovy. Odsávacie ventilačné systémy toaliet by sa mali vždy udržiavať nepretržite a zabezpečiť, aby sa vytvoril záporný tlak vzduchu, najmä aby sa zabránilo prenosu fekálno-orálne. V budovách bez mechanického vetrania sa odporúča používať aktívne vetranie tak, aby bolo možné pri vstupe do miestnosti otvárať okná po dobu 15 minút, najmä ak miestnosť predtým obsadili iní. V budovách s mechanickým vetraním sa vetranie okien môže použiť na ďalšie posilnenie vetrania. Avšak, vo všeobecnosti by sa malo zabrániť otváraniu okien na toaletách, pretože by to mohlo spôsobiť spätné ovládanie vetrania a kontaminovaný prúd vzduchu z toalety do iných miestností.

Federácia REHVA pravidelne čelí niekoľkým otázkam ohľadom vzduchotechniky pri objasnení prevádzkovania vzduchotechniky aj rekuperačných jednotiek v domoch a obytných priestoroch. Jednou z najčastejších kladených otázok sú opatrenia v rámci čistenia prívodných otvorov a výmeny filtrov pri ventilácii. Vo všeobecnosti je múdre predpokladať, že na filtroch je aktívny mikrobiologický materiál. Nie je známe, či to predstavuje významné riziko infekčných chorôb spôsobených vírusmi, ale zásada predbežnej opatrnosti naznačuje, že by sa malo postupovať opatrne.

Dôležitosť opatrení v rámci koronavírusu by mala byť na prvom mieste v každej budove (vrátane obytných budov), kde sú známe alebo podobné prípady akejkoľvek infekčnej choroby vrátane COVID-19. Systém by sa mal vypnúť pri výmene filtrov a prijímaní všetkých potrebných ochranných opatrení, ako sú rukavice, ochrana dýchacích ciest, ak sú k dispozícii, ak je to možné, aj vonku a zlikvidované v zapečatenom vrecku.

Okrem vyššie popísaných opatrení majitelia budov a manažéri konzultujú s odborníkmi na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, aby im poradili, ako je možné riadiť ich systémy v reakcii na výskyt vírusu. Inžinieri, ktorí sú oboznámení s vybavením budovy a miestnymi požiadavkami, môžu poskytnúť najlepšie rady pre konkrétne situácie.

https://www.youtube.com/watch?v=-sLP2r1HtQI – zvýšený predaj čističiek vzduchu, reportáž. 

Prihláste sa na odber noviniek

a nič podstatné vám už neunikne

Najnovšie články

Chlazení

Nám stačí pouze trochu dochladit. Opravdu?

V tomto článku se dozvíte, proč a v čem je problém vnímání chlazení větou typu: „Mně netřeba mnoho výkonu, vždyť mně bude stačit pouze trochu

Máte záujem o spoluprácu s nami?

Registrujte sa ako B2B partner