Správné filtry ventilace zabraňují šíření COVID-19

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Keďže sme skoro všetci od seba spoločensky vzdialení a ostávame doma uprostred pandémie COVID-19, niektorí sa môžu pýtať sami seba, čo ešte môžem urobiť pre svoju bezpečnosť. Kým umývanie rúk a pobyt doma zostávajú najúčinnejším prostriedkom na obmedzenie šírenia vírusu, objavujú sa protichodné informácie o úlohe a účinnosti vzduchových filtrov. Mnoho užívateľov rekuperačných jednotiek a celkovo ventilačného systému v súčasnosti zisťuje, či kvalitné filtre dokážu účinne zachytiť častice, ktoré majú veľkosť nového koronavírusu COVID-19.

Vzduchové filtre rôznych tried (obrázok nižšie) sú kombinované do viacstupňového systému na zabezpečenie požadovanej kvality vzduchu v interiéri. Základom pre dokonale prispôsobené filtračné stupne a klasifikáciu vzduchových filtrov je skúšobná norma ISO 16890. Vzduchové filtre sú klasifikované do zodpovedajúcich tried ISO na základe ich účinnosti separácie rôznych veľkostí častíc PM10, PM2,5 a PM1.V rámci filtračných stupňov vzduchotechniky v domoch a obytných priestoroch môžeme najčastejšie hovoriť o filtrácii častíc PM10 a PM2,5.  Kazetové filtre spoločnosti Flexit tu vynikajú svojou vysokou kapacitou zadržania prachu a stabilnou účinnosťou separácie až do 84 %. 

Filtrácia v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie budov (HVAC) môže byť súčasťou celkového prístupu na zmiernenie rizika. Aby mali filtre akýkoľvek vplyv na prenos infekčných chorôb, musí dôjsť k prenosu vzduchom, musia byť filtre správne nainštalované a udržiavané vo vhodných systémoch na úpravu recirkulácie vzduchu. Filtre musia byť primerane navrhnuté pre budovu, v ktorej sa používajú. Správne nainštalované filtre s vyššou účinnosťou môžu odstrániť častice relevantnej veľkosti v závislosti od ich nainštalovanej účinnosti zachytávania, ale súčasné informácie neumožňujú konkrétne odporúčania.

Pre maximálnu kvalitu ovzdušia je kľúčová údržba. V tomto okamihu môžu byť akékoľvek znečisťujúce látky vo vzduchu minimalizované, ak nie odstránené, riadnou a účinnou filtráciou a pravidelným čistením a údržbou ventilačných systémov. Čistý ventilačný systém je nevyhnutnou súčasťou zdravej budovy. Aj keď vaša budova nemá žiadne potvrdené prípady nákazy, je dôležité, aby sa filtre pravidelne vymieňali a ventilačné systémy sa počas tohto obdobia a počas prevádzky čistili aj v rámci preventívnych opatrení. 

Aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu tejto pandémie, odborníci v oblasti filtrácie odporúčajú preventívne striedať filtre častejšie ako obvykle a používať sekundárny filter s minimálnou známkou F7 ISO ePM 2,5 70%. Stojí za zmienku, že aj keď filtre nemusia nevyhnutne vyzerať „špinavé“, kontaminujúce látky sú často neviditeľné pre oko, takže ak ich nevymeníte, vystavujete zbytočným rizikám tým, ktoré sú v budove.

Prihláste sa na odber noviniek

a nič podstatné vám už neunikne

Najnovšie články

Chlazení

Nám stačí pouze trochu dochladit. Opravdu?

V tomto článku se dozvíte, proč a v čem je problém vnímání chlazení větou typu: „Mně netřeba mnoho výkonu, vždyť mně bude stačit pouze trochu

Máte záujem o spoluprácu s nami?

Registrujte sa ako B2B partner