Výpočet Flexit Select

Po vyplnení formuláru obdržíte bezplatný výpočet Flexit Select.  

Výpočet Flexit Select

  • *Zvolte 1,5 podlaží, pokud je plocha domu na horním podlaží menší, než plocha na spodním podlaží
  • Plochy, které jsou spojeny s exteriérem nebo zemí a umožňují únik tepla.
  • Súčet podlahových plôch obytných miestností, a miestností príslušenstva budovy bez lodžií, balkónov a terás.
  • Výška v jednotlivej miestnosti.
  • Priemerný súčiniteľ prechodu tepla „Um“ vyjadruje pomer súčiniteľov prechodu tepla „Ui“ stavebných konštrukcií tvoriacich teplovýmennú plochu obálky budovy.