Anemostat FLOW

Vířivý anemostat je koncový vzduchotechnický element, který je určen pro horizontální rozptylování a distribuci vzduchu. Svým designem zajišťuje intenzivní promíchávání v celém prostoru. Anemostat lze napojit na vyústky s přívodem čerstvého i odtahového vzduchu. Namontovat jej lze na stěnu i strop.

Vnitřní design lamel v anemostat zabezpečuje vysokou efektivnost vířivé indukce, čímž zajišťuje rozsáhlé rozptýlení vzduchu v horizontální rovině. Materiál je hygienický s možnou dodatečnou aplikací antibakteriálního přípravku AERIS na základě enzymové báze s jednoduchou montáží.

Vířivý anemostat se skládá ze dvou částí, kotvící příruby a distribučního elementu. Kruhovou kotevní přírubu je třeba upevnit o strop do vyfrézovaného otvoru, o průměru nejméně 132,6 mm a následně jej zafixovat. Distribuční element se na přírubu napájí pomocí zabudovaných magnetů po obvodu obou částí.

Uhlíkový filtr SONA

Filtry Sona jsou specifické uhlíkové tobolky obsahující aktivní uhlí SC 40, určené ke snížení množství vzdušných nečistot vstupujících do vnitřního prostoru.

Podle poslední normy ISO 16890 o klasifikací jemných filtrů instalovaných do ventilačních systémů se uvádí, že pokud chceme účinně zachytit částice mikro prachu, které jsou menší než 1 um (PM1) volně šířící se vzduchem (prach, pyly, bakterie plísně, viry, částice spalin a nano částice), je třeba použít filtry úrovně ePM1 s procentní účinností alespoň 50%.

Tento typ filtrace jsme kvůli lepšímu pochopení označili jako filtraci mechanickou, která částice zachycuje mezi vrstvy mikro vlákna.

Filtr Sona pracuje na principu adsorpce filtrace chemické – aktivní uhlí SC 40 ve formě válečkových peletek antracitu, má extrémně porézní strukturu, a ta mu umožňuje na svůj povrch velmi dobře vázat a pohltit těkavé látky v kapalném nebo plynném skupenství.

Filtr Sona tak efektivně zachycuje až 91% oxidu dusičitého (NO2), čímž výrazně zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu.

Speciálně navržené tobolky s aktivním uhlím velmi dobře filtrují: tabákový kouř, zplodiny topení, pachy z ČOV, zápachy z kuchyně a udírny, nemocniční pachy, lepidla, toluen, xylen, benzin, fenoly a další.